Samenwerking

Aardappelinfo.nl (Dutch)
Het Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) is opgezet voor Nederlandse telers van consumptie-en industrieaardappelen.(prijsinformatie & nieuwsberichten).

Agra Europe
European Potato Markets.

Agri Holland (Dutch)
De servicesite voor de agri- en foodsector.

AgroPortal B.V. (Dutch)
Elektronische communicatie in de agrarische sector.

Agrotechnology & Food Innovations
Agrotechnology & Food Innovations creates innovative solutions based on scientific insight and technological know-how in the whole production chain: from optimising growing techniques via sustainable development and quality improvement to consumer perception.

Belgapom (Dutch, English, French)
Belgapom, Belgian Potato Processors' Association.

Berichten Buitenland (Dutch)
Een publicatie van de directie Industrie en Handel van het Ministerie van LNV.

Bintje Website (Dutch)
De Bintje promotie website.

BPC, Britisch Potato Council
The Britisch Potato Council

FDE
FoodDrinkEurope

Codex Alimentarius Commission
Food and Agriculture Organization of the United Nations' World Health Organization.

CPB (Dutch)
CPB, Centraal Planbureau, onderdeel van het Ministerie van EZ.

Dutch Ministry of Agriculture (Dutch)
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

EFSA
European Food Safety Authority.

Emissiehandel (Dutch)
CO2 en NOx-Emissiehandel, veel gestelde vragen.

ESA
The European association for the savoury food industry.

FNLI Federation of the Dutch Food and Grocery Industry (Dutch)
FNLI is de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie.

Food Safety
World Health Organization, Food Safety Programme.

Gewasbeschermingskennisbank (Dutch)
Actuele informatie over Gewasbescherming in Nederland.

Het Parlement (Dutch)
Het Parlement, Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal.

IFR
IFR is the Institute of Food Research, a UK centre for research of international quality, sponsored by the Biotechnology and Biological Sciences Research Council.

InfoMil, milieuinformatie (Dutch)
De Nederlandse Homepage voor Milieuinformatie m.b.t. o.a. lucht, water, bodem, energie, afval- en emissiepreventie, veiligheid en overig.

LTO-Nederland (Dutch)
LTO-Nederland is the Dutch Farmers Association.

Main Board for Arable Products (Dutch)
In Dutch better known as "Productschap Akkerbouw or PA".

Markt & Prijsinformatie (Dutch)
Markt & Prijsinformatie. Gelinkt is naar de PA-website, kies daar voor markt & prijsinformatie, kies een datum en selecteer een product. Aardappelen: Nederland de regionale telersbeurzen en de Rotterdamse handelsbeurs alsmede de in- en uitvoer van aardappelen. Voorts de noteringen van België, Duitsland en Frankrijk.

McDonald's - Website
Website of the fast food chian McDonalds, interesting for its press releases.

Ministerie EZ (Dutch)
Het Ministerie van Economische Zaken.

Ministerie VROM (Dutch)
Het Ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

NAK AGRO NEDERLAND B.V. (Dutch).
Instantie op het gebied van onafhankelijke controles, advisering en kwaliteitsanalyses in de agrarische sector.

NAO (Dutch).

Nederlandse Aardappel Organisatie.

NEFYTO

Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie) is the trade association of the Dutch crop protection agents.

Nieuwsberichten en actualiteiten (Dutch).
De laatste niewsberichten en actualiteiten, RTL-nieuws.

NIVAA (NIVAC/NIVAP/NIVUI).
The Netherlands Institute for the Promotion of Sales of Arable Products.

SenterNovem (Dutch)
Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu.


SOL (Dutch)

Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie


Our customers
Unilever

Our customers
Procter & Gamble/Pringles

PDV, Product Board Animal Feed (Dutch).
Product Board Animal Feed, the platform for the animal feed industry.

Potato Business World.
A bi-monthly magazine serving the potato processing industry.

Potato.NET.
Everything you always wanted to know about potatoes.
Potatoflakes.

A potatoflake product made bij Procter & Gamble
Productschappencommissie Levensmiddelen Wetgeving (Dutch).

RIVM
National Institute of Public Health and the Environnement.

TNO-Food Research
The Nutrition and Food Research website of TNO.

USDA/FAS
United States Department of Agriculture, Foreign Africultural Service.

USDA/ERS
United States Department of Agriculture, Economis Research Service.

VIGEF, Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie.
Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie.

VMT, Voedingsmiddelentechnologie (Dutch).

Voedingsmiddelentechnologie, een website voor technologie, kwaliteitsaspecten en alle andere aandachtsgebieden rond de industriële productie van voedingsmiddelen in Nederland en België.

Voedingscentrum (Dutch).

Stichting Voedingscentrum Nederland. Adviesorgaan voor consumenten inzake gezonde voeding en voedselveiligheid.

VWA, Voedsel en Waren Autoriteit (Dutch).

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en waren in de gehele keten en communiceert daarover.

Wageningen Potato Centre

Wageningen Potato Centre acts as the focal point for potato-related research and consultancy activities of Wageningen UR.

Wageningen University

This is the internetsite of Wageningen University's sub-department Agricultural Engineering and Physics.

Washington State Potato Commission

The Washington State Potato Board.

Waste Management Council

Consultative platform waste information centre.

World Potato Congress
World Potato Congress.

ZMP (German).
Marktinformationen der Zentralen Markt-und Preisberichtstelle der Land-, Frost- und Ernahrungswirtschaft GmbH, Bonn.